علی‌اکبر اسکندانی

علی‌اکبر اسکندانی (درگذشته در ۲۹ مرداد ۱۳۲۴، گنبد کاووس) از جمله افسرانی بود که رهبری واقعه معروف به قیام افسران خراسان را بر عهده داشت و در جریان سرکوب این قیام کشته شد.[۱]

علی‌اکبر اسکندانی
زاده؟
؟
درگذشته۲۹ مرداد ۱۳۲۴
گنبد کاووس
جنگ‌ها و عملیات‌هاقیام افسران خراسانپانویس‌هاویرایش

  1. طبیب‌زاده، ۱۳۹۰، ص ۲۸-۳۱

منابعویرایش