عملکردهای ضد رقابتی

عملکردهای ضد رقابتی (Anti-competitive practices) به دسته‌ای از کارکردها در حوزه‌های گوناگون همچون کسب وکار و دولت اطلاق می‌شود، که طی آن‌ها امکان رقابت در بازار و در حوزه فعالیت مورد نظر کاهش می‌یابد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش