عملگر انرژی

در مکانیک کوانتومی انرژی به صورت نتیجهٔ عمل عملگر انرژی (به انگلیسی: Energy Operator) بر روی تابع موج تعریف می‌شود.

تعریفویرایش

عملگر انرژی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:[۱]

 

که بر روی تابع موج اعمال می‌شود (فراوانی احتمالی برای پیکربندی‌های متفاوت سیستم)

 

منابعویرایش

  1. Quantum Mechanics Demystified, D. McMahon, Mc Graw Hill (USA), 2006, ISBN(10) 0 07 145546 9