عملیات عاشورا

عملیات عاشورا با رمز یا اباعبد الله الحسین (ع) در محور ایلام - میمک به صورت نیمه گسترده در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۶۳ به فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد.

عاشورا
تاریخ۲۶/۷/۱۳۶۳ تا ۳۰/۷/۱۳۶۳
موقعیت
فرماندهان و رهبران
سپاه
واحدهای درگیر
مشترک

منابعویرایش