عنصر تک نوکلید

عنصرهای تک نوکلید و تک ایزوتوپ (۱۹ عنصر)
تک نوکلید ولی عنصر پرتوزا

عنصرهای تک نوکلید (به انگلیسی: Mononuclidic element) به ۲۲ عنصر از عنصرهای شیمیایی گفته می‌شود که در طبیعت تنها با یک نوکلید مشخص یافت می‌شوند و در نتیجه جرم اتمی میانگین برای آن‌ها وجود نداشته و جرم اتمی دقیقی دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش