عنوان (شیوه خطاب)

عنوان لقبی است که از نظر رسمی یا قانونی به رسمیت شناخته شده است. عنوان بر اساس سنت یا حقوق پیش از اشاره به شخصی که عنوان به او اعطا گردیده یا دارای پست و منصب سیاسی است استفاده می‌شود.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش