عنوان (شیوه خطاب)

عنوان منصب لقبی است که از نظر رسمی یا قانونی به رسمیت شناخته شده است. عنوان بر اساس سنت یا حقوق پیش از اشاره به شخصی که دارای پست یا منصب سیاسی است استفاده می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش