عنکبوت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

عنکبوت یک جاندار بی‌مهره است.

عنکبوت همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: