عهدنامه گرجیوسک

عهدنامه گرجیوسک عهدنامه‌ای دوجانبه میان امپراتوری روسیه و پادشاهی شرق گرجستان در ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ که به موجب آن گرجستان تحت قیومیت روسیه درمی‌آمد و در عوض تمامیت آن و سلطنت خاندان باگرتیون بر این مناطق تضمین می‌شد. با این حال که بر اساس این قرارداد گرجستان از چتر حاکمیت ایران خارج شد اما تحت فشار و با اقدامات آقا محمد خان قاجار این منطقه برای مدتی دوباره به ایران ضمیمه شد.

Treaty of Georgievsk
Treaty of Georgievsk of 1783 (Esadze, 1913).JPG
A c. 1913 photograph of the Georgian version of the Treaty of Georgievsk with Heraclius II's signature and seal.
امضا شده ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳
مکان گئورگیئفسک، امپراتوری روسیه
مهرشده ۱۷۸۴
تاثیرگذاری ۱۷۸۴
امضاکنندگان پادشاهی کارتلی-کاختی و امپراتوری روسیه

منابعویرایش

http://www.westminster.edu/staff/martinre/Treaty.html