عهدنامه گرجیوسک

عهدنامه گرجیوسک عهدنامه‌ای دوجانبه میان امپراتوری روسیه و پادشاهی شرق گرجستان در ۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳ که به موجب آن گرجستان تحت قیومیت روسیه درمی‌آمد و در عوض تمامیت آن و سلطنت خاندان باگرتیون بر این مناطق تضمین می‌شد. با این حال که بر اساس این قرارداد گرجستان از چتر حاکمیت ایران خارج شد اما تحت فشار و با اقدامات آقا محمد خان قاجار این منطقه برای مدتی دوباره به ایران ضمیمه شد.

Treaty of Georgievsk
A c. 1913 photograph of the Georgian version of the Treaty of Georgievsk with Heraclius II's signature and seal.
تاریخ امضا۲۴ ژوئیه ۱۷۸۳
مکان امضاگئورگیئفسک، امپراتوری روسیه
مهر شده۱۷۸۴
تاریخ اجرا۱۷۸۴
امضاکنندگانپادشاهی کارتلی-کاختی و امپراتوری روسیه

منابع

ویرایش

http://www.westminster.edu/staff/martinre/Treaty.html بایگانی‌شده در ۱۶ مارس ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine