نهاده‌های تولید

(تغییرمسیر از عوامل تولید)

نهاده‌های تولید یا عوامل تولید (به انگلیسی: Factors of production) در علم اقتصاد آنچه است که در فرایند تولید برای تولید خروجی - یعنی کالاها و خدمات تمام شده - به کار می‌رود. مقادیر ورودی‌های مختلف مورد استفاده تعیین‌کننده کمیت خروجی طبق یک رابطه تابع تولید است.

سه نهاده یا عامل تولید پایه وجود دارد:

  • زمین
  • نیروی کار
  • سرمایه

تعداد عوامل تولید در شرایط مختلف با توجه به اهداف نظری، میزان اتکا بر شواهد و مکتب اقتصادی متفاوت در نظر گرفته می‌شود. این عوامل اغلب کالاهای تولیدکننده‌ای نیز نامیده می‌شوند تا با کالاهای مصرفی متمایز شوند.


جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش