عین سوف (عبری:אין סוף) نام خداوند در مرحله قبل از نمایان شدن او است. عین سوف می‌تواند به معنی بینهایت یا بدون انتها ترجمه شود. عین سوف منبع اصلی الهی تمامی خلقت است که در برابر عین قرار دارد که بینهایت ناچیز بودن است. واژه عین سوف از دو قسمت عین (هیچ) و سوف (محدود) تشکیل شده‌است. ریشه واژه اوهر عین سوف (نور عین سوف) نیز از همین واژه است. در کابالای اسحاق لوریا، اولین مرحله از خلقت جمع شدن خدا است که باعث ایجاد فضای خالی می‌شود. این مرحله زیمزم نام دارد. در مقابل این سه مرحله عین به مفهوم هیچ و عین سوف بی انتها و عین سوف اوهر سه نمود تاریک از عین و عین سوف و عین سوف اوهر خارج شد که پایه تشکیل کیهان دوم بود که شامل chasek به معنای تاریکی و یا aathiel یا عدم اطمینان و بعد از آن bohu یا beliaal که بوهو در اینجا به معنای تهی بودن و منظور از بلیال بدون خدا یا بیرون از خداست و سپس مرحله chaos یا آشوب که منظور دنیای بدون ابعاد و با امکانات نامحدود می‌باشد و به tohu و یا qemetiel که منظور تاج خدایان می‌باشد ایجاد شد

معنیویرایش

زوهر عین سوف را به صورت زیر توصیف می‌کند:

«قبل از اینکه او هیچ صورتی به این دنیا داد، قبل از اینکه هیچ فرمی تولید کرد، او تنها بود، بدون فرم و بدون شباهت به هیچ چیز. حال چه کسی می‌تواند بفهمد که او قبل از خلقت چگونه بود؟ از این رو این که او را دارای فرم بدانیم ممنوع است، یا حتی او را با نام مقدسش بخوانیم، یا او را با یک حرف یا یک نقطه محدود کنیم؛ ولیکن بعد از اینکه او فرم مرد بهشتی (آدام کادمون) را ایجاد کرد، او از آن برای پایین آمدن استفاده کرد، و او مایل است که با فرم آن نامیده شود، که نام مقدس «ی ه و ه» است.»

از این رو عین سوف وجود بدون نام نامیده می‌شود. در بعضی نقاط دیگر در زوهر عین سوف به عین تقلیل یافته‌است که به معنی هیچ است. این به معنی آن است که ذهن انسان آنقدر محدود است که فهم انسان از او هیچ است.در کیهان دوم و در مقابل آدام کادامون آدم آتر یا adam atter یا آدم بلیال تشکیل شد که شروع درخت قلیفوث یا درخت مرگ شد

سفیروتهاویرایش

بر اساس دیدگاه کابالا عین سوف در بالای درخت زندگی و سفیروتها قرار دارد. از این رو ترتیب سفیروتها به صورت زیر است:

 • عین (هیچ)
 • عین سوف (هیچ بدون حدود)
 • اوهر عین سوف (نور بدون حد)
 • زیمزم צמצום (جمع شدن)
 • کتر (تاج)
 • چکماه (حکمت)
 • بینا (فهم)
 • چسد (محبت)
 • گوراه (قدرت)
 • تیفرت (زیبایی)
 • نتزاچ (پیروزی)
 • هد (ابهت)
 • یسود (پایه)
 • ملکوت (مادیات)[۱]

در درخت قلیفوث نیز دقیقا مشابه درخت سفیروت قلیفوث‌ها به صورت زیر تشکیل شدند قلیفوث نقطه متضاد سفیروت نیست بلکه سایه پنهان یا نیمه تاریک سفیروت‌ها یا کیهان است Thaumiel* Chaigidel* Sathariel * Gamchicoth* Golachab* Taigirion* Aarab zaraq* Samael* Gamaliel* Nehemoth* در مقابل سفیروت پنهان Daath نیز قلیفوث belial قرار دارد و در برابر عین سوف اوهر توهو و در برابر عین سوف بوهو و برابر عین خاسک قرار دارد


جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Ein Sof». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.