غدد مومی گوش

غدد مومی گوش(به انگلیسی: Earwax gland، Ceruminous gland)دو غده بیضی شکل هستند که زیر پوست لاله گوش و در بافت چربی گوش قرار دارند. این دو غده موم گوش خارجی را تأمین می‌کند. قطر این دو غده تقریباً حدود0.28cm×0.2cmاست. این غدد هر کدام یک مجرا دارند که قطر آن 0.04cm است و طول آن 0.8cm است. موم این غدد باعث جلوگیری از ورود باکتری‌ها و حشرات و قارچ‌ها و آب به گوش می‌شود. سرومن یا جرم گوش از مخلوط کردن ترشح خود غدد با سبوم و سلولهای اپیدرمی مرده به وجود می‌آید. جرم گوش پرده گوش را قابل انعطاف و روان نگه می‌دارد؛ و مجرای گوش خارجی را پاک سازی می‌کند. همچنین پوشش موهای محافظ گوش به غدد مومی در محافظت از گوش کمک می‌کند.

دو غده برون ریز در گوش

ساختارویرایش

غدد مومی گوش، غدد تخصصی تولیدکننده موم هستند. غدد مومی گوش ساده، به صورت طومار و ساختار لوله ای دارد. این غدد از یک لایه ترشحی داخلی سلول و یک لایه مخاطی بیرونی سلول تشکیل شده‌اند. این غدد به مجاری بزرگتر تخلیه و پس از آن به موهای نگهبان، می‌رسند؛ که در مجرای گوش خارجی اقامت دارند. تخلیه موم در این قسمت انجام می‌شود.

آسیب‌شناسیویرایش

این غدد قادر به دچار شدن به دو نوع تومور خوش‌خیم و بدخیم را دارد. تومورهای خوش‌خیم شامل: آدنوم غدد مومی گوش، غدد مومی گوش پلئوموزمیک آدنوما و papilliferum syringocystadenoma ceruminous. تومورهای بدخیم شامل: سرطان غدد مومی گوش، آدنوئید سیستیک کارسینوما، و موکواپیدرموئید کارسینوما.

منابعویرایش

  1. ویگی پدیا انگلیسی
  2. بیولوژی گایتون