غرامت جنگ

غرامت جنگ یا غرامت جنگی به پول یا کالایی گفته می‌شود که برای جبران خسارات و صدمات ناشی از جنگ پرداخت می‌شود و از الحاق زمین و قلمرو طرفی که غرامت می‌پردازد به طرفی که زیان دیده‌است جلوگیری می‌کند.

تاریخچهویرایش

پرداخت غرامت سابقه طولانی در تاریخ دارد. برای نمونه کارتاژ در جنگ‌های پونیک غرامت جنگی زیادی به روم پرداخت نمود.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Wikipedia, the free encyclopediaWar reparations (بازدید: 29 اسفند 1390)