غرور (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

غرور یک ویژگی رفتاری است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: