غلات (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

منظور از غلات یکی از موارد زیر می‌تواند باشد:

  • غَلات گونه‌ای از خانواده گندمیان
  • غالیان یا غُلات، کسانی که در عقاید، دین یا مذهب خود غلو می‌کنند.