قورباغه‌ها یا غوکان (یونانی کهن: Βάτραχοι Bátrachoi ) یک کمدی نوشتهٔ نمایش‌نامه‌نویس یونان کهن آریستوفان است. این نمایش‌نامه در لنایا یکی از فستیوال‌های دیونیسوس در ۴۰۵ ق.م اجرا شد و مقام اول را به دست آورد. این نمایشنامه را رضا شیرمرز به فارسی ترجمه کرده است. او دربارۀ این کمدی می نویسد: ديونيزوس، حامي تراژدي، عزادار مرگ اوريپيد است، چنانكه بر آن مي‌شود تا به هادس برود و اين تراژدي‌نويس را به دنيا برگرداند. ديونيزوس پوست شير مي‌پوشد و گرز به دست همراه با غلامش، زانتياس به راه مي‌افتد. گروه همسرايان قورباغه‌ها را در درياچه آخروسين مي‌بيند كه ترانه مي‌خوانند. زانتياس، درياچه را دور مي‌زند، ولي ديونيزوس از درياچه عبور مي‌كند و اربابش را در آن سوي درياچه مي‌بيند. گروه همسرايان مركب از اشخاص تازه‌وارد به جشن وارد مي‌شوند. ديونيزوس از سخنان آنها در مي‌يابد كه به خانه پلوتو رسيده. در مي‌زند. او و زانتياس وارد خانه مي‌شوند و گروه همسرايان، قطعه پاراباسيس را اجرا مي‌كنند. اين قطعه، حاوي ستايش آتني‌ها، طعنه به كلئوفوم مستبد، توصيه به آتني‌ها براي از سرگيري اصلاحات اليگارشي سال 411ق.م و حمله به كليگينس است. پس از اجراي اين قطعه، آئكوس، غلام پلوتو و زانتياس از خانه بيرون مي‌آيند و گپ دوستانه‌اي مي‌زنند. اين در حالي است كه در پشت صحنه غوغايي به پا است. حالا ديونيزوس، اشيل و اورپيد، دو تراژدي‌نويس برجسته را در حالي مي‌بيند كه بر سر تخت پادشاهي نزاع مي‌كنند. او آنها را به رقابت در زمينه هنر درام‌نويسي دعوت مي‌كند. ديونيزوس مي‌گويد كه طرف برنده به دنيا بازمي‌گردد و تراژدي را از سر مي‌گيرد. رقابت ادبي ميان اشيل و اوريپيد آغاز مي‌شود. هر يك، قطعاتي از تراژدي‌هاي خود را مي‌خوانند و ديونيزوس به قضاوت درباره اين قطعات مي‌پردازد. دو تراژدي‌نويس سعي مي‌كنند عيوب تراژدي‌هاي حريف را مطرح و برتري هنر خويش را اثبات كنند. اين رقابت روي يك ترازوي بزرگ انجام مي‌شود. در پايان اين جدل سخت، ديونيزوس پس از اندكي ترديد، اشيل را پيروز اعلام مي‌كند و او را با خود به دنيا برمي‌گرداند.[۱]

غوکان
انگارۀ آریستوفان
هم‌سرایانقورباغه‌ها، تازه‌کارها(؟)، شهروندان هادس
شخصیت‌هادیونیسوس

زانتیاس، بردۀ دیونیسوس هراکلس کورپس شارون آئکوس، دربان هادس پیشخدمت دختر زن مهماندار پلاتان پیشخدمت دختر مهمان‌خانه اورپیدس آئکیلوس پلوتو

چند نقش اضافی
تاریخ نخستین نمایش۴۰۵ ق.م
زبان اصلییونانی

یکی از قدیمی ترین ماخذ به دست امده در زمینه نقد ادبی نمایشنامه کمدی غوکان اثر اریستوفان نمایشنامه نویس و طنز پرداز یونانی است.نویسنده در این نمایشنامه مباحثه ایی بین دو تن از تراژدی پردازان یونانی یعنی ایسخولوس و اوریپید مطرح می کند و از قول ایسخولوس آثار اوریپید را به نقد می کشد.(شایگان فر)

  1. ««قورباغه‌ها» منتشر شد». خبرگزاری کتاب ایران. ۱۳۸۸.