قورباغه‌ها یا غوکان (یونانی کهن: Βάτραχοι Bátrachoi ) یک کمدی نوشتهٔ نمایش‌نامه‌نویس یونان کهن آریستوفان است. این نمایش‌نامه در لنایا یکی از فستیوال‌های دیونیسوس در ۴۰۵ ق.م اجرا شد و مقام اول را به دست آورد.

غوکان
انگارۀ آریستوفان
هم‌سرایانقورباغه‌ها، تازه‌کارها(؟)، شهروندان هادس
شخصیت‌هادیونیسوس

زانتیاس، بردۀ دیونیسوس هراکلس کورپس شارون آئکوس، دربان هادس پیشخدمت دختر زن مهماندار پلاتان پیشخدمت دختر مهمان‌خانه اورپیدس آئکیلوس پلوتو

چند نقش اضافی
تاریخ نخستین نمایش۴۰۵ ق.م
زبان اصلییونانی

یکی از قدیمی ترین ماخذ به دست امده در زمینه نقد ادبی نمایشنامه کمدی غوکان اثر اریستوفان نمایشنامه نویس و طنز پرداز یونانی است.نویسنده در این نمایشنامه مباحثه ایی بین دو تن از تراژدی پردازان یونانی یعنی ایسخولوس و اوریپید مطرح می کند و از قول ایسخولوس آثار اوریپید را به نقد می کشد.(شایگان فر)