فارنهایت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فارنهایت مقیاسی برای اندازه‌گیری دما است.

فارنهایت همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: