فجر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کلمهٔ فَجر ممکن است برای اشاره به یکی از موارد زیر به‌کار رود: