فرانسه‌زبانی یا فرانکوفونی (به فرانسوی: Organisation internationale de la Francophonie یا به اختصار La Francophonie) یک سازمان بین‌المللی به نمایندگی از کشورها و مناطقی است که زبان میانجی فرانسوی را به کار برند، یا بخش قابل توجهی از مردم آن را فرانسه‌زبان تشکیل دهد، یا وابستگی قابل‌توجهی با فرهنگ فرانسه داشته باشد.

نمایش وضعیت‌های متنوع در هر قاره بر روی نقشه

‌‎‌جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش