فرانسه در مسابقه آواز یوروویژن

فرانسه تاکنون ۶۲ بار در مسابقه آواز یوروویژن شرکت کرده‌است که اولین بارش در سال ۱۹۵۶ (اولین دوره مسابقات) بود. فرانسه تاکنون فقط دوبار در یوروویژن شرکت نکرده‌است: مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۴ و مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۲ و همراه با ایتالیا، اسپانیا، آلمان و بریتانیا «پنج بزرگ» را تشکیل می‌دهند که نیازی به شرکت در نیمه‌نهایی ندارند و مستقیماً به فینال می‌روند. فرانسه تاکنون پنج بار برنده یوروویژن شده‌است. ۱۹۵۸٬۱۹۶۰، ۱۹۶۲، ۱۹۶۹، ۱۹۷۷.

France
فرانسه
Member stationفرانسه ۲ (France Télévisions)
اعضای سابق
رویدادهای انتخاب کشوری
فینال کشوری
 • ۱۹۵۷–۱۹۵۹
 • ۱۹۶۱
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۷۳
 • ۱۹۷۶–۱۹۸۱
 • ۱۹۸۳–۱۹۸۷
 • ۱۹۹۹–۲۰۰۰
 • ۲۰۰۵–۲۰۰۷
 • ۲۰۱۴
 • Destination Eurovision
 • ۲۰۱۸–۲۰۱۹
انتخاب داخلی
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۶۲–۱۹۶۹
 • ۱۹۷۱–۱۹۷۲
 • ۱۹۷۵
 • ۱۹۸۸–۱۹۹۸
 • ۲۰۰۱
 • ۲۰۰۴
 • ۲۰۰۸–۲۰۱۳
 • ۲۰۱۵–۲۰۱۷
حضورها
حضورها۶۲
اولین حضورمسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۶
بهترین نتیجهاول: مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۸، مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۰، مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۲، مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۹، مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۷
بدترین نتیجهآخر: مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۴
پیوند به بیرون
French broadcaster page
صفحه France در Eurovision.tv
Song contest current event.png برای دیدن جدیدترین حضور
France در مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۹ ببینید

خلاصهویرایش

راهنما
  برنده
  جایگاه دوم
  جایگاه سوم
  جایگاه آخر
سال هنرمند زبان عنوان فینال امتیاز نیمه‌نهایی امتیاز
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۶ Mathé Altéry زبان فرانسوی "Le temps perdu" 2[a] N/A بدون نیمه‌نهایی
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۶ Dany Dauberson فرانسوی "Il est là" ۲ N/A
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۷ Paule Desjardins فرانسوی "La belle amour" 2 ۱۷
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۸ آندری کلوو فرانسوی "Dors, mon amour" 1 ۲۷
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۵۹ Jean Philippe فرانسوی "Oui, oui, oui, oui" 3 ۱۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۰ ژاکلین بویر فرانسوی "Tom Pillibi" 1 ۳۲
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۱ Jean-Paul Mauric فرانسوی "Printemps, avril carillonne" 4 ۱۳
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۲ ایزابله اوبرت فرانسوی "Un premier amour" 1 ۲۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۳ Alain Barrière فرانسوی "Elle était si jolie" 5 ۲۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۴ Rachel فرانسوی "Le chant de Mallory" 4 ۱۴
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۵ Guy Mardel فرانسوی "N'avoue jamais" 3 ۲۲
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۶ Dominique Walter فرانسوی "Chez nous" 16 ۱
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۷ Noëlle Cordier فرانسوی "Il doit faire beau là-bas" 3 ۲۰
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۸ ایزابله اوبرت فرانسوی "La source" 3 ۲۰
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۶۹ فریدا بوکارا فرانسوی "Un jour, un enfant" 1 ۱۸
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۰ گای بونت فرانسوی "Marie-Blanche" 4 ۸
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۱ Serge Lama فرانسوی "Un jardin sur la terre" 10 ۸۲
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۲ Betty Mars فرانسوی "Comé-comédie" 11 ۸۱
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۳ Martine Clemenceau فرانسوی "Sans toi" 15 ۶۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۴ Dani فرانسوی "La vie à vingt-cinq ans" کناره‌گیری کرد
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۵ Nicole Rieu فرانسوی "Et bonjour à toi l'artiste" 4 ۹۱
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۶ Catherine Ferry فرانسوی "Un, deux, trois" 2 ۱۴۷
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۷ ماری مریام فرانسوی "L'oiseau et l'enfant" 1 ۱۳۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۸ Joël Prévost فرانسوی "Il y aura toujours des violons" 3 ۱۱۹
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۷۹ آن-ماری داوید فرانسوی "Je suis l'enfant soleil" 3 ۱۰۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۰ Profil فرانسوی "Hé, hé M'sieurs dames" 11 ۴۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۱ Jean Gabilou فرانسوی "Humanahum" 3 ۱۲۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۲ شرکت نکرد
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۳ گای بونت فرانسوی "Vivre" 8 ۵۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۴ Annick Thoumazeau فرانسوی "Autant d'amoureux que d'étoiles" 8 ۶۱
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۵ Roger Bens فرانسوی "Femme dans ses rêves aussi" 10 ۵۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۶ Cocktail Chic فرانسوی "Européennes" 17 ۱۳
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۷ Christine Minier فرانسوی "Les mots d'amour n'ont pas de dimanche" 14 ۴۴
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۸ ژرار لنورمان فرانسوی "Chanteur de charme" 10 ۶۴
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۸۹ Nathalie Pâque فرانسوی "J'ai volé la vie" 8 ۶۰
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۰ Joëlle Ursull فرانسوی "White and Black Blues" 2 ۱۳۲
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۱ آمینه العنابی فرانسوی "C'est le dernier qui a parlé qui a raison" 2 ۱۴۶
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۲ Kali فرانسوی، Antillean Creole "Monté la riviè" 8 ۷۳
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۳ پاتریک فیوری فرانسوی، زبان کرسی "Mama Corsica" 4 ۱۲۱ Kvalifikacija za Millstreet
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۴ Nina Morato فرانسوی "Je suis un vrai garçon" 7 ۷۴ بدون نیمه‌نهایی
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۵ Nathalie Santamaria فرانسوی "Il me donne rendez-vous" 4 ۹۴
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۶ Dan Ar Braz & L'Héritage des Celtes زبان برتون "Diwanit Bugale" 19 ۱۸ 11 ۵۵
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۷ Fanny فرانسوی "Sentiments songes" 7 ۹۵ بدون نیمه‌نهایی
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۸ Marie Line فرانسوی "Où aller" 24 ۳
مسابقه آواز یوروویژن ۱۹۹۹ Nayah فرانسوی "Je veux donner ma voix" 19 ۱۴
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۰ Sofia Mestari فرانسوی "On aura le ciel" 23 ۵
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۱ ناتاشا سنت پیر فرانسوی، زبان انگلیسی "Je n'ai que mon âme" 4 ۱۴۲
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۲ Sandrine François فرانسوی "Il faut du temps" 5 ۱۰۴
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۳ Louisa Baïleche فرانسوی "Monts et merveilles" 18 ۱۹
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۴ جاناتان سرادا فرانسوی، زبان اسپانیایی "À chaque pas" 15 ۴۰ عضو «چهار بزرگ»
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۵ Ortal فرانسوی "Chacun pense à soi" 23 ۱۱
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۶ Virginie Pouchain فرانسوی "Il était temps" 22 ۵
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۷ لس فاتالس پیکارد فرانسوی، انگلیسی "L'amour à la française" 22 ۱۹
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۸ سباستین تلیه انگلیسی، فرانسوی "Divine" 19 ۴۷
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۹ پاتریسیا کاس فرانسوی "Et s'il fallait le faire" 8 ۱۰۷
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۰ جسی ماتادور فرانسوی "Allez Ola Olé" 12 ۸۲
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۱ آموری واسلی زبان کرسی "Sognu" 15 ۸۲ عضو «پنج بزرگ»
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۲ آنگون فرانسوی، انگلیسی "Echo (You and I)" 22 ۲۱
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۳ آماندین بورژوآ فرانسوی "L'enfer et moi" 23 ۱۴
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۴ تویین تویین فرانسوی "Moustache" 26 ۲
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۵ لیزا آنجل فرانسوی "N'oubliez pas" ۲۵ ۴
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۶ امیر حداد (خواننده) فرانسوی، انگلیسی "دنبالش می‌گشتم (ترانه امیر حداد)" ۶ ۲۵۷
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۷ آلما (خواننده فرانسوی) فرانسوی، انگلیسی "مرثیه (ترانه آلما)" ۱۲ ۱۳۵
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۸ مادام موسیو فرانسوی "Mercy" ۱۳ ۱۷۳
مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۱۹ بلال حسنی فرانسوی، انگلیسی "Roi" ۱۶ ۱۰۵

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش