فرانسیسکو واسکس د کورونادو

کاشف اسپانیایی

فرانسیسکو واسکس(وازکس) د کورونادو ای لوخان(به اسپانیایی: Francisco Vázquez de Coronado y Luján)(زادهٔ ۱۵۱۰- مرگ ۲۲ سپتامبر ۱۵۵۴ میلادی) سرپرست گروهی اسپانیایی بود که در ۱۵۴۰ میلادی به جستجوی هفت شهر افسانه‌ای در قاره آمریکا گشتند. کوشش او و گروهش برای یافتن گنج به جایی نینجامید، ولی مکزیک را دیدند و سر از گران کانیون و کانزاس درآورد.

نقشهٔ سفر اکتشافی د کورونادو و گروهش میان سال‌های ۱۵۴۰-۴۲

سفر آنها به سرزمین‌های سرخ‌پوستان برای این مردمان اسپ را که در ینگه دنیا پیش از آن دیده‌نمی‌شد را به ارمغان آورد. درآینده سرخ‌پوستان با پرورش فرزندان این اسب‌ها به استادان پرورش و نگهداری اسب‌ها بدل شدند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Francisco Vázquez de Coronado," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Vázquez_de_Coronado&oldid=316986179 (accessed September 29, 2009).