فرانکنشتاین (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فرانکنشتاین به یکی از موارد زیر اشاره دارد:

در رسانه‌هاویرایش

کامیکویرایش