باز کردن منو اصلی

فرانکو یک نام کوچک و نام خانوادگی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرار‌اند:

نام کوچکویرایش

نام خانوادگیویرایش