فرایند بی‌دررو

فرایند بی دررو یا فرایند آدیاباتیک(به انگلیسی: Adiabatic process) فرایندی است که در طول مدت زمان انجام واکنش، گرما بین سیستم و محیط مبادله نمی‌شود (Q=۰).

Adiabatic process.png

فرض کنید مقداری گاز در پیستونی عایق داریم. بر اساس قانون اول ترمودینامیک چنانچه به وسیلهٔ این پیستون گاز را متراکم کنیم، بر روی گاز کار انجام داده‌ایم و کار انجام شده با تغییر انرژی درونی برابر است (u=W∆).

پس چون انرژی درونی گازها با دما رابطه مستقیم دارد، لذا با افزایش انرژی درونی دمای گاز بالا می‌رود، بدون اینکه مستقیماً به گاز گرما داده شده باشد. این فرایند تراکم آدیاباتیک نام دارد. در انبساط بی دررو عکس این عمل اتفاق می‌افتد.

گرم شدن تلمبه هنگام باد کردن لاستیک نمونه‌ای از این فرایند است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش