فرایند کاتیوا

فرایند کاتیوا (انگلیسی: Cativa process) فرایندی صنعتی جهت تهیه استیک اسید است که نخستین بار توسط شرکت شیمیایی بی‌پی معرفی و مورد استفاده قرار گرفت. در این فرایند از کاتالیزورهای حاوی ایریدیم مانند کمپلکس [Ir(CO)2I2] (1) استفاده می‌شود.

مدل فضاپرکن [Ir(CO)2I2] کاتالیزوری که در فرایند کاتیوا مورد استفاده قرار می گیرد.
چرخه کاتالیزوری فرایند کاتیوا

منابعویرایش