فردا

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

فردا به روز بعد از امروز گفته می‌شود.

بخش دوم واژه فْرَدا (دا) همانست که امروز در زبان انگلیسی day خوانده میشود. این واژه در پهلوی فْرَتاک بوده است که این گونه (تاگ) نیز در آلمان به جای روز است. در پنجه پایان سال باستانی ارمنیان نیز یک روز به نام (لوسیناتاگ) بوده است که چون بخش نخست آن لوسین = ماه است، نام آن روز، روز ماه بوده است و فردا بر روی هم پیش به سوی روز و روشنایی پس از سیاهی شب را میرساند .

در بسیاری موارد از فردا برای بیان زمان آینده استفاده می‌شود.

فردا می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره داشته باشد.