فرشته رحمانیت (جرم‌شناسی)

(تغییرمسیر از فرشته مرگ (جرم‌شناسی))

یک فرشته رحمت یا فرشته مرگ یک نوع نادر از مجرم جنایی (اغلب از نوع آدم‌کش زنجیره‌ای) که معمولاً به عنوان یک پرستار و عمداً جان مردم تحت مراقبت خود را می‌گیرد.[۱][۲] فرشته رحمت اغلب در موضع قدرت و تصمیم‌گیری در مورد قربانیان خود است که از بیماری شدید رنج می‌برند و وی تصمیم می‌گیرد که با کشتن آنها این رنج را خاتمه دهد یا نه. در برخی موارد به مرور زمان این رفتار به شدت پیشرفت می‌کند به طوری که افراد سالم و به راحتی قابل درمان هم شامل می‌شود و به کشتن آنان می‌پردازد.

منابعویرایش

  1. Vronsky (2007), pp. 1, 42-43
  2. Schechter and Everitt, p. 312