فرضیه یوسیت (Eocyte hypothesis) یک آرایه‌شناسی است که یوکاریوت‌ها را منشاء گرفته از چشمه‌باستانیان که شاخه‌ای باستانیان که پروکاریوت هستند و قبلاً یوسیت (eocytes) نامیده می‌شدند، می‌داند.

تفاوت فرضیه یوسیت با سامانه سه‌قلمرویی

نظریهٔ رقیب آن، سامانه سه‌قلمرویی که در سال ۱۹۷۷ توسط کارل ووز پیشنهاد شد در جهان علمی پذیرفته‌تر شده است. البته با پیشرفت‌های ژنومیک و کشف شواهد جدید، فرضیه یوسیت در میانه دهه ۲۰۰۰، جان تازه گرفته است.

منابع ویرایش