فرماندهی عالی نیروهای متفقین

فرماندهی عالی نیروهای متفقین (انگلیسی: Supreme Commander for the Allied Powers) به اختصار (S.C.A.P) نام ستادی است که پس از اشغال ژاپن در شهر توکیو به فرماندهی ژنرال داگلاس مک آرتور ایجاد شد. این ستاد با هدف رسیدگی به جرائم جنگی دول محور شرق و جلوگیری از جنگی نو و همچنین کمک به ملت آسیب دیده ژاپن تشکیل شد.

مقر ستاد فرماندهی عالی متفقین توکیو ژاپن. ۱۹۵۰

پیوند به بیرون ویرایش