فهرست اتحادهای مثلثاتی

اتّحاد های توابع مثلّثاتی
(تغییرمسیر از فرمول‌های مهم مثلثات)
مقادیر سینوس و کسینوس برای زوایای خاص روی دایرهٔ واحد.

قضیه فیثاغورثویرایش

 
 
 

تبدیل زاویهویرایش

جمع و تفاضل دو زاویهویرایش

کسینوسویرایش

 
 

سینوسویرایش

 
 

تانژانتویرایش

 
 

کتانژانتویرایش

 
 

زاویه دو برابرویرایش

 
 
 
 
 
 

زاویه سه برابرویرایش

 
 
 

نصف کمانویرایش

 
 
 

تبدیل ضرب به جمعویرایش

 
 
 

تبدیل جمع به ضربویرایش

 
 
 
 

جمع سینوس و کسینوس یک زاویه مهندسیویرایش

 

تانژانتویرایش

 
 

منابعویرایش

آرتور کاکسفورد. اصول و کاربردهای مثلثات. ترجمهٔ عادل ارشقی. انتشارات رسا.

بهمن اصلاح پذیر. حسابان. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.

احمد فیروزنیا. مثلثات. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.