فرهنگ قاسمی (۱۱ دی ۱۳۲۶ درگز دبیرکل و سخنگوی حزب حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران از احزاب سه‌گانه جبهه ملی ایران و فعال حقوق بشر است.[۱]

قاسمی تحصیلات خود را در رشته کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک در فرانسه به پایان برده‌است. او فرزند ابوالفضل قاسمی دبیرکل اسبق حزب ایران است.

فرهنگ قاسمی بنیانگذار و مدیر عامل سابق GROUPE COGEFI FRANCE عضو کمیته فدراسیون آموزشی در اروپا FEDE، رئیس کمیسیون حقوق بشر، بازرس رسمی سابق کیفیت آموزش عالی ISQ – کیفیت‌های خدمات فکری، استاد مدیریت و استراتژی است. او از اعضای جنبش جمهوری خواهان لائیک و دموکرات ایران بوده[۲] و در سال ۱۳۹۹ پس از چند سال فعالیت آغاز به کار حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران را اعلام کرد.

وی در سال ۱۳۸۹ سایت رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان را با هدف ترویج دموکراسی، لائیک تأسیس کرد.[۳]

تالیفات ویرایش

 1. جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت[۴]
 2. کتاب سیمای دیگر انقلاب (خودگردانی در لهستان)- انتشارات ایران [۵]
 3. کتاب چهار مقاله از فرهنگ قاسمی[۶]
 4. کتاب سندیکالیسم در ایران[۷]

منابع ویرایش

 1. https://iranliberal.com/نقد-و-اندیشه/تفاوت-لائیسیته-و-سکولاریسم-در-چیست-؟-فر/
 2. https://seculargreens.com/Toronto-Conference/Farhang-Ghasemi.htm
 3. https://rangin-kaman.net/farhangghassemi/
 4. https://rangin-kaman.net/2011-02-21-10-27-16/
 5. https://rangin-kaman.net/کتاب-سیمای-دیگر-انقلاب-خودگردانی-در-له/
 6. https://rangin-kaman.net/کتاب-چهار-مقاله-از-فرهنگ-قاسمی/
 7. https://rangin-kaman.net/کتاب-سندیکالیسم-در-ایران-دانلود-کتاب/?fbclid=IwAR3TJsCxX_xPqWKQjSM3xoBZDqPUu8gfn6e0zIZe94D0Nx2Mrtzx0uaP9Nw