فرودگاه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فرودگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

کتاب
فیلم
مکان

جستارهای وابستهویرایش