فروپاشی فوتونی

واپاشش هسته‌های اتمی از تابش EM با انرژی-بالا
(تغییرمسیر از فروپاشی نوری)

فروپاشی فوتونی (به انگلیسی: photodisintegration) فرایندی فیزیکی است طی آن پرتوهای گامای دارای انرژی بسیار بالا با هسته اتمی اندرکنش می‌کنند و باعث می‌شوند تا هسته اتمی به وضع پرتنش وارد شود و بی‌درنگ به دو یا چند هسته خواهر فروکاسته شود.

نمودارهای برهمکنش نور-ماده

فروپاشی فوتونی می‌تواند در کسری از ثانیه آهنی که یک ستاره در طی میلیون‌ها سال آرام‌آرام در هسته خود جمع‌آوری کرده بوده را به هسته‌های هلیومی خرد کند.

منابعویرایش

سنایی، احسان، و ناگهان سکوت کیهان شکست، در: رادیو زمانه، بازدید: دسامبر ۲۰۰۹.

  • Wikipedia contributors, "Photodisintegration," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed December 10, 2009).