فریدریش دوم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از فریدریش دوم)

فریدریش دوم ممکن است دربارهٔ یکی از افراد زیر باشد: