فریزر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فریزر اغلب برای اشاره به نوعی یخچال یا بخشی از یخچال به کار می‌رود و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند: