فری کلاس کی

فری کلاس کی (به انگلیسی: K-class ferry) یک کلاس از کشتی است.

فری کلاس کی
Albion ferry.jpg
پیشینه
مالک
اطلاعات کلی کلاس
تکمیل شده:۶
فعال:۴
بازنشسته:۲
مشخصات اصلی

منابع