فشار سیاهرگ مرکزی

فشار سیاهرگ مرکزی یا در اصطلاح پزشکی(CVP) ارزش عددی فشار خون با واحد میلیمترجیوه یا واحد سانتی‌مترآب (هر میلیمترجیوه برابر ۱/۳ سانتی‌مترآب) است که از بخش پایانی ورید اجوف فوقانی گرفته شده و معادل فشار خون در سطح دهلیز راست است و از روندهای مانیتورینگ دایمی پس از انجام عمل جراحی محسوب می‌شود.

اندازه‌گیری سی‌وی‌پی (فشار ورید مرکزی) با استفاده از کاتتر سیاهرگ مرکزی قابل انجام است.

ارزش تشخیصیویرایش

مقدار فشار سیاهرگ مرکزی یا سی‌وی پی مشخص‌کننده مناسب برای تشخیص حجم خون در گردش٬ عملکرد قلب و بازده رگ است. میزان نرمال فشار در ورید مرکزی در بیمار با تنفس طبیعی بین ۲ تا ۸ میلی‌متر جیوه است.[۱]

عوامل تأثیرگذار در فشارخون ورید مرکزی با تغییر در حجم خون٬ نارسایی قلبی٬ داروها و هرنوع مانع مکانیکی در مسیر گردش خون (لخته یا ترومبوز) تغییر عمده در آن خواهند گذاشت.

جستارهای وابستهویرایش

فشار خون

منابعویرایش

  1. Egan's Fundamentals of Respiratory Care 9th ed, p. 1140