باز کردن منو اصلی

فشار نسبی (به انگلیسی: Partial pressure) فشاریست که در مخلوطی از گازها، هرگاز به میزان فشار خود بر گاز دیگر اعمال فشار می‌نماید.

اثر فشار نسبی گازهای تنفسی بر بدنویرایش

بدن در برابر تاثیر گازها بر اساس فشار نسبی آنها واکنش نشان می‌دهد. هرچه میزان فشار نسبی بیشتر باشد، تاثیرات فیزیولیژیک آن گاز بر بدن بیشتر می‌شود.

برای مثال بیماری مسمومیت با اکسیژن بر اثر فشار بالای اکسیژن تنفسی موجود در هوای تنفسی بروز می‌نماید.

منابعویرایش