فضای اجتماعی

یک فضای اجتماعی فضا یا مکانی فیزیکی یا مجازی از جمله یک مرکز اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی آنلاین یا دیگر محل تجمع که در آن مردم گرد هم می‌آیند و تعامل می‌کنند. برخی از فضاهای اجتماعی مانند میادین شهر یا پارک‌ها اماکن عمومی محسوب می‌شوند. جاهای دیگر مانند بارها، وب سایت یا مراکز خرید متعلق به بخش خصوصی هستند.[۱]

آنری لوفور تأکید می‌کند که در جامعه انسانی، هم جا فضای اجتماعی است: تخصیص مکان برای برای روابط اجتماعی... فضای اجتماعی به این ترتیب همیشه یک محصول اجتماعی است.[۲] فضای اجتماعی استعاره‌ای برای برای تجربه زندگی اجتماعی است.[۳]

منابعویرایش

  1. Pages 12, 23, 24, 34, and 78 in Watch this Space: Designing, Defending, and Sharing Public Space, by Hadley Dyer and Marc Ngui, Kids Can Press (2010), hardcover, 80 pages, شابک ‎۹۷۸−۱−۵۵۴۵۳−۲۹۳−۳
  2. Henri Lefebvre, State, Space, World (London 2009) p. 186-7
  3. John O'Neill, Sociology as a Skin Trade (London 1972) p. 174