فضا حال و هوا یا جو داستان است که به یاری توصیف، شخصیت‌پردازی و دیگر عناصر داستان به خواننده انتقال می‌یابد.

منابع ویرایش

ابراهیم یونسی (۱۳۸۴هنر داستان‌نویسی، انتشارات نگاه، ص. ۱۶۱

جستارهای وابسته ویرایش