فلسفه حیات

مکتبی فلسفی

فلسفه حیات (به انگلیسی: Lebenesphilosophie) مکتب فکری فلسفی در قرن نوزدهم است که به معنای زندگی، هدف و مقصود از زندگی می‌پردازد.[۱]

نگاهی کلیویرایش

فلسفه حیات متأثر از آرتور شوپنهاور، سورین کی یرکگارد و فریدریش نیچه است و با رویکردی علم ستیز در اعتراض به ماشینی شدن برای احیای ارزش‌های معنوی به وجود آمد.[۲]

این مکتب در کنار سایر مکاتب فلسفی مخالف تکنولوژی و علم همچون رمانتیسیسم نو خصومتی کلی با علم و تکنولوژی بر حسب پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن داشتند.

شخصیت‌های برجستهویرایش

ویلهام دیلتای

گئوریگ زیمل

هانس دریش

منابعویرایش

  1. "Lebensphilosophie". Routledge Encyclopedia of Philosophy (به English). Routledge. 1998.
  2. باتامور، تامس. مکتب فرانکفورت. نشر نی. صص. ۴۹.