فلمینگ

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فلمینگ در معانی زیر کاربرد دارد: