فلینت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

فلینت سنگ آتشزنه است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: