فناوری هوایی

فناوری هوایی به مجموعه دانشها و فناوریهای مرتبط با هوانوردی و بررسی حرکت در جو اطراف زمین گفته می‌شود.شناخت ماهیت هوا و جو، هواپیما، موشک، بالگرد، بالن و غیره، از شاخه‌های فناوری هوایی محسوب می‌شوند.

تاریخچه این فناوری را می‌توان به افکار انسان در مورد پرواز و پرندگان، ساخت بالهای بزرگ برای حرکت در هوا، اندیشه‌های داوینچی و اختراع کایت و هواپیمای کوچک توسط برادران رایت رساند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پژوهشگاه هوافضا

پژوهشگاه علوم و فناوری هوا فضا