فهرست اتحادهای مثلثاتی

مقادیر سینوس و کسینوس برای زوایای خاص روی دایرهٔ واحد.

قضیه فیثاغورثویرایش

 
 
 

تبدیل زاویهویرایش

جمع و تفاضل دو زاویهویرایش

کسینوسویرایش

 
 

سینوسویرایش

 
 

تانژانتویرایش

 
 

کتانژانتویرایش

 
 

زاویه دو برابرویرایش

<:  
 
 
 
 
 

=== زاویه سه برابر ===>

نصف کمانویرایش

 
 

تبدیل ضرب به جمعویرایش

 
 
 

تبدیل جمع به ضربویرایش

 
 
 
 

جمع سینوس و کسینوس یک زاویهویرایش

 

منابعویرایش

آرتور کاکسفورد، ترجمه عادل ارشقی. اصول و کاربردهای مثلثات. انتشارات رسا.حسابان. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران. از پارامتر ناشناخته |نویسندگان= صرف‌نظر شد (کمک)