استان‌های ترکیه

فهرست

کشور ترکیه ۸۱ استان دارد. مراکز همه استان‌ها بجز سه استان با خود استان همنام هستند. سه استان نامبرده عبارت‌اند از: ختای (مرکز: انتاکیه)، قوجا ایلی (مرکز: ایزمیت)، سقاریه (مرکز: آداپازاری) و گاهی به استان مرسین استان ایچل هم می‌گویند. هرکدام از استان‌های ترکیه به چندین بخش یا همان شهرستان خودمان تقسیم شده است.


اژهویرایش

دریای سیاهویرایش

آناتولی مرکزیویرایش

آناتولی شرقیویرایش

مرمرهویرایش

مدیترانهویرایش

آناتولی جنوب شرقویرایش

استان‌های ناموجود پیشینویرایش

 
یک نقشه از استان‌های ترکیه در سال ۱۹۲۷