باز کردن منو اصلی
از چپ به راست:استپان زوریان، کریستاپور میکائلیان، سیمون زاواریان

لیستی از اعضای فدراسیون انقلابی برجسته ارمنی در طول تاریخ.

محتویات

بنیانگذارانویرایش

فداییویرایش

 
فدائیان ارمنی

اولین جمهوری ارمنستان (۱۹۲۰–۱۹۱۸)ویرایش

 
اعضای کابینه دوم اولین جمهوری ارمنستان، ۱ اکتبر ۱۹۱۹

لبنانویرایش

جمهوری ارمنستان (۱۹۹۱)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش