فهرست اعضای فدراسیون انقلابی ارمنی

لیستی از اعضای فدراسیون انقلابی برجسته ارمنی در طول تاریخ.

از چپ به راست:استپان زوریان، کریستاپور میکائلیان، سیمون زاواریان

بنیانگذارانویرایش

فداییویرایش

 
فدائیان ارمنی

اولین جمهوری ارمنستان (۱۹۲۰–۱۹۱۸)ویرایش

 
اعضای کابینه دوم اولین جمهوری ارمنستان، ۱ اکتبر ۱۹۱۹

لبنانویرایش

جمهوری ارمنستان (۱۹۹۱)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش