فهرست افتخارات و جایزه‌های هارولد پینتر

این مقاله فهرستی است از افتخارات و جایزه‌های هارولد پینتر.

پرآوازه‌ترین جایزهٔ پینتر همانا جایزه نوبل ادبیات بود که در سال ۲۰۰۵ به او رسید. او در سال ۱۹۹۶ افتخار شوالیگی انگلیس را رد کرد.

پینتر جایزه‌های فراوان دیگری هم بُرد که در زیر فهرست می‌شود.

جایزه‌ها

مدرک‌های افتخاری

منابع