فهرست کنسول‌های بازی ویدئویی

این یک فهرست از کنسول‌های بازی‌های رایانه‌ای است که عمده این فهرست‌بندی، براساس دوران حضور و کارایی آن کنسول است. البته ممکن است که در این فهرست، کنسول یا کنسول‌هایی باشند که برای دوران خودشان نباشند، اما آن‌ها در دسته‌بندی همان مقدار بیت هستند. کنسول‌هایی ۱۲۸-بیتی ممکن است باشند که از آغاز تا پایان دوران ۱۲۸ بیتی نباشند، اما در همان محدوده باشند، پس ان‌ها با هم‌نسل‌های خود قرار می‌گیرند. همچنین در این فهرست، کنسول‌های بازی دستی نیز فهرست شده‌اند. این دسته از کنسول‌ها معمولاً سیستم پردازش ضعیف‌تری نسبت به کنسول‌های همان دوران دارند.

نسل اول و دوم (۱۹۷۲–۱۹۸۲)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع نسل
مگناوکس ادیسه ۱۹۷۲ مگناوکس کنسول بازی ۱
تلستار (کنسول بازی ویئویی) ۱۹۷۶ Coleco کنسول اختصاصی ۱
چنل اف / Video Entertainment System (VES) ۱۹۷۶ Fairchild Semiconductor کنسول بازی ۲
چنل اف ۱۹۷۹ Fairchild Semiconductor کنسول بازی ۲
فیلیپس ادیسه ۱۹۷۶ فیلیپس کنسول بازی ۱
پونگ ۱۹۷۶ آتاری بازی آرکید ۱
RCA Studio II ۱۹۷۶ RCA کنسول بازی ۲
آتاری ۲۶۰۰ / Atari Video Computer System (VCS) / Sears Video Arcade ۱۹۷۷ آتاری کنسول بازی ۲
آتاری ۲۶۰۰ جی‌ار. ۱۹۸۶ آتاری کنسول بازی ۲
آتاری ۲۷۰۰ / Atari Remote Control VCS canceled آتاری کنسول بازی ۲
آتاری ۲۸۰۰ / Sears Video Arcade II (فقط ژاپن) ۱۹۸۳ آتاری کنسول بازی ۲
Coleco Gemini (آتاری ۲۶۰۰ سخت‌افزار کلون) ~۱۹۸۲ Coleco کنسول بازی ۲
تی‌وی بوی ۱۹۹۲[۱] Akor کنسول بازی دستی
تی‌وی بوی ۱۹۹۵[۲] Akor کنسول بازی دستی
تی‌وی بوی ۱۹۹۵ Akor کنسول بازی دستی
Bally Astrocade ۱۹۷۷ میدوی گیمز کنسول بازی ۲
کالر تی‌وی گیم (فقط ژاپن) ۱۹۷۷ نینتندو کنسول اختصاصی ۱
کالر تی‌وی گیم (فقط ژاپن) ۱۹۷۸ نینتندو کنسول اختصاصی ۱
کالر تی‌وی گیم (فقط ژاپن) ۱۹۷۸ نینتندو کنسول اختصاصی ۱
کالر تی‌وی گیم (فقط ژاپن) ۱۹۷۹ نینتندو کنسول اختصاصی ۱
Computer TV Game (فقط ژاپن) ۱۹۸۰ نینتندو ۱
وی‌سی ۴۰۰۰ ۱۹۷۸ انترتون کنسول بازی ۲
مگناوکس ادیسه² ۱۹۷۸ مگناوکس / فیلیپس کنسول بازی ۲
ای‌پی‌اف-آی‌ام ۱۹۷۹ APF Electronics Inc کنسول بازی ۲
میکروویژن ۱۹۷۹ Milton Bradley Company کنسول بازی دستی ۲
بازی و تماشا ۱۹۸۰ نینتندو کنسول بازی دستی ۲
اینتل ویژن ۱۹۸۰ ماتیل کنسول بازی ۲
باندی سوپر ویژن ۸۰۰۰ ۱۹۷۹ باندی کنسول بازی ۲
اینتل ویژن II ۱۹۸۳ ماتیل کنسول بازی ۲
System Changer (Unlicensed Atari 2600 Compatibility)
PlayCable ۱۹۸۱ ماتیل
VTech CreatiVision ۱۹۸۱ VTech کنسول بازی ۲
Epoch Cassette Vision ۱۹۸۱ Epoch Co. کنسول بازی
Arcadia 2001 (Leisure Vision in Canada) ۱۹۸۲ Emerson Radio کنسول بازی ۲
آتاری ۵۲۰۰ ۱۹۸۲ آتاری کنسول بازی ۲
آتاری ۵۱۰۰ / آتاری ۵۲۰۰ جی‌ار. canceled آتاری ۲
کالکوویژن ۱۹۸۲ Coleco کنسول بازی ۲
Expansion Module #۱ (Unlicensed Atari 2600 Compatibility)
کمودور مکس ماشین ۱۹۸۲ کمودور اینترنشنال کنسول بازی / کامپیوتر خانگی
ادونچر ویژن ۱۹۸۲ Entex کنسول بازی ۲
Vectrex ۱۹۸۲ Smith Engineering کنسول بازی ۲
TV Scoreboard ۱۹۷۶ ریدیوشک کنسول اختصاصی ۱
Ping-o-Tronic ۱۹۷۴[۳] زانوسی/Sèleco کنسول اختصاصی ۱

* Consoles of the early 1970s, such as Pong and Magnavox Odyssey were often inaccurately called "analog" but actually discrete logic circuits.[۴]

نسل سوم (۱۹۸۰–۱۹۸۹)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
ام‌اس‌ایکس ۱۹۸۳ مایکروسافت ژاپن کنسول بازی / کامپیوتر خانگی
RDI Halcyon ۱۹۸۵ RDI Video Systems کنسول بازی
گیم بوی ۱۹۸۹ نینتندو کنسول بازی دستی
گیم بوی جیبی ۱۹۹۶ نینتندو کنسول بازی دستی
گیم بوی لایت (فقط ژاپن) ۱۹۹۷ نینتندو کنسول بازی دستی
سگا گیم گیر ۱۹۹۱ سگا کنسول بازی دستی
پی‌وی-۱۰۰۰ ۱۹۸۳ کاسیو کنسول بازی
Epoch Cassette Vision ۱۹۸۴ Epoch Co. کنسول بازی
سیستم بازی کمودور ۶۴ ۱۹۹۰ کمودور اینترنشنال کنسول بازی
توربوگراف‌اکس-۱۶ / توربوگراف‌اکس-۱۶ ۱۹۸۷ ان‌ای‌سی کنسول بازی
آتاری ۷۸۰۰ ۱۹۸۶ Atari Corporation کنسول بازی
سگا اس‌جی-۱۰۰۰ ۱۹۸۳ سگا کنسول بازی
اس‌جی-۱۰۰۰ مارک II ۱۹۸۴ سگا کنسول بازی
سگا مستر سیستم، سگا مارک III ۱۹۸۵ سگا کنسول بازی
سگا مستر سیستم II ۱۹۹۲ سگا کنسول بازی
سگا مستر سیستم III ۱۹۹۷[۵] Tec Toy کنسول بازی
PlayPal ۲۰۰۶ Coleco کنسول بازی دستی
ان‌ای‌اس (NES) / ان‌ای‌اس ۱۹۸۳ نینتندو کنسول بازی
C1 NES TV / شارپ نینتندو تلویژن ۱۹۸۳، ژاپن شارپ / نینتندو کنسول بازی
Nintendo Entertainment System (Redesigned Model NES-101) / AV Famicom ۱۹۹۳ نینتندو کنسول بازی
فامیکام دیسک سیستم (فقط ژاپن) ۱۹۸۶ نینتندو کنسول بازی Video game accessory
Action Max ۱۹۸۷ Worlds of Wonder (toy company) کنسول بازی
آمستراد جی‌اکس۴۰۰۰ ۱۹۹۰ آمستراد کنسول بازی

نسل چهارم (۱۹۸۹–۱۹۹۴)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
سگا مگا درایو / سگا جنسیس ۱۹۸۸ سگا کنسول بازی
سگا مگا درایو II ۱۹۹۳ سگا کنسول بازی
سگا جنسیس II (فقط آمریکای شمالی) ۱۹۹۴[۶] سگا کنسول بازی
سگا مگا درایو III (فقط برزیل) سگا کنسول بازی
سگا جنسیس ۳ (قاره آمریکا) ۱۹۹۸ سگا کنسول بازی
سگا مگا سی‌دی ۱۹۹۱ سگا کنسول بازی Video game accessory
سگا ۳۲ایکس ۱۹۹۴ سگا کنسول بازی Video game accessory
تغییر در سگا مگا درایو / تغییر در سگا مگا درایو سگا / جی‌وی‌سی کنسول بازی
آتاری لینکس ۱۹۸۹ Atari Corporation کنسول بازی دستی
Action Gamemaster Unreleased, aprox. ۱۹۹۲ Active Enterprises Handheld multi-console
توربوگراف‌اکس-۱۶ ۱۹۸۹ ان‌ای‌سی کنسول بازی
توربوگراف‌اکس-۱۶ ان‌ای‌سی کنسول بازی
توربواکسپرس ۱۹۹۰ ان‌ای‌سی کنسول بازی دستی
سوپرگراف‌اکس ۱۹۸۹، ژاپن ان‌ای‌سی کنسول بازی
Konix Multisystem Unreleased Konix Multisystem کنسول بازی
Neo Geo (کنسول) ۱۹۹۰ SNK Playmore کنسول بازی / بازی آرکید
Neo-Geo CD ۱۹۹۴ SNK Playmore کنسول بازی
Neo-Geo CDZ ۱۹۹۴ SNK Playmore کنسول بازی
کمودور سی‌دی‌تی‌وی ۱۹۹۱ کمودور اینترنشنال کنسول بازی / رایانه شخصی
Memorex VIS ۱۹۹۲ Memorex کنسول بازی
سوپر نینتندو (SNES) / سوپر نینتندو ۱۹۹۰ نینتندو کنسول بازی
SF-1 SNES TV (فقط ژاپن) ۱۹۹۰ شارپ / نینتندو کنسول بازی
Super Nintendo Entertainment System (Redesigned Model SNS-101) / Super Famicom Jr. ۱۹۹۷ نینتندو کنسول بازی
SNES-CD canceled نینتندو کنسول بازی
Satellaview (فقط ژاپن) ۱۹۹۳ نینتندو کنسول بازی Video game accessory
سوپر گیم بوی ۱۹۹۴، بریتانیا نینتندو کنسول بازی Video game accessory
سوپر گیم بوی ۲ ۱۹۹۸ نینتندو کنسول بازی Video game accessory
FM Towns Marty (فقط ژاپن) ۱۹۹۱ فوجیتسو کنسول بازی
CD-i ۱۹۹۱ فیلیپس کنسول بازی / دستگاه پخش صوت دیجیتال
توربودواو ۱۹۹۲، ایالات متحده آمریکا / ۱۹۹۱، ژاپن Turbo Technologies کنسول بازی
واتارا سوپرویژن ۱۹۹۲ واتارا کنسول بازی دستی
Mega Duck ۱۹۹۳ Creatonic / Timlex / داناهر کنسول بازی دستی
Pioneer LaserActive ۱۹۹۳ پایونیر (شرکت) کنسول بازی
Super A'Can ۱۹۹۵ Funtech کنسول بازی

نسل پنجم (۱۹۹۳–۱۹۹۸)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
Virtual Boy ۱۹۹۵ نینتندو کنسول بازی
Apple Bandai Pippin ۱۹۹۵ Bandai کنسول بازی
پی‌سی-اف‌اکس ۱۹۹۴ ان‌ای‌سی کنسول بازی
آتاری جگوار ۱۹۹۳ Atari Corporation کنسول بازی
آتاری جگوار سی‌دی ۱۹۹۵ Atari Corporation کنسول بازی Video game accessory
آتاری جگوار کنسل Atari Corporation کنسول بازی
پلی‌استیشن ۱۹۹۴ سونی کنسول بازی
PocketStation ۱۹۹۹ سونی کنسول بازی دستی
Net Yaroze ۱۹۹۷ سونی کنسول بازی کیت توسعه نرم‌افزار
پی‌اس وان ۲۰۰۰ سونی کنسول بازی
سگا ساترن ۱۹۹۴ سگا کنسول بازی
سگا نومد ۱۹۹۵ سگا کنسول بازی دستی
۳DO Interactive Multiplayer ۱۹۹۳ پاناسونیک / سانیو / گلدستار کنسول بازی
آمیگا سی‌دی۳۲ ۱۹۹۳ کمودور اینترنشنال کنسول بازی
Casio Loopy ۱۹۹۵ کاسیو کنسول بازی
R-Zone ۱۹۹۵ Tiger Electronics کنسول بازی دستی
Game.com ۱۹۹۷ Tiger Electronics کنسول بازی دستی
Pioneer LaserActive ۱۹۹۳ پایونیر (شرکت) کنسول بازی
Playdia ۱۹۹۴ Bandai کنسول بازی
Neo Geo Pocket ۱۹۹۸ SNK Playmore کنسول بازی دستی
گیم بوی کالر ۱۹۹۸ نینتندو کنسول بازی دستی
نینتندو ۶۴ ۱۹۹۶ نینتندو کنسول بازی
Nintendo 64DD ۱۹۹۹ نینتندو کنسول بازی Video game accessory

نسل ششم (۱۹۹۸–۲۰۰۴)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
ApeXtreme canceled Apex Digital کنسول بازی
آتاری فلش بک ۲۰۰۴ آتاری کنسول اختصاصی
دریم‌کست ۱۹۹۸ سگا کنسول بازی
گیم بوی ادوانس ۲۰۰۱ نینتندو کنسول بازی دستی
گیم بوی ادوانس اس‌پی ۲۰۰۳ نینتندو کنسول بازی دستی
گیم بوی ادوانس اس‌پی مارک II ۲۰۰۵ نینتندو کنسول بازی دستی
گیم بوی میکرو ۲۰۰۵ نینتندو کنسول بازی دستی
GP۳۲ ۲۰۰۱ GamePark کنسول بازی دستی
GameKing ۲۰۰۵ TimeTop کنسول بازی دستی
ال۶۰۰ canceled Indrema کنسول بازی
نوکیا ان-گیج کیو-دی ۲۰۰۳ نوکیا کنسول بازی دستی
نوکیا ان-گیج کیو-دی نقره‌ای ۲۰۰۴ نوکیا کنسول بازی دستی
Neo Geo Pocket Color ۱۹۹۹ SNK Playmore کنسول بازی دستی
نینتندو گیم‌کیوب ۲۰۰۱ نینتندو کنسول بازی
Nuon ۲۰۰۰ VM Labs کنسول بازی
IQue Player ۲۰۰۳ نینتندو کنسول بازی
پاناسونیک ام۲ canceled پاناسونیک کنسول بازی
پاناسونیک کیو ۲۰۰۱ نینتندو / پاناسونیک کنسول بازی
پلی‌استیشن ۲ ۲۰۰۰ سونی کنسول بازی
پلی‌استیشن ۲ اسلیم لاین ۲۰۰۴ سونی کنسول بازی
پلی‌استیشن ۲ اسلیم ۲۰۰۷ سونی کنسول بازی
Pokemon mini ۲۰۰۱ نینتندو کنسول بازی دستی
PSX (DVR) ۲۰۰۳ سونی کنسول بازی
پاناسونیک کیو ۲۰۰۱ پاناسونیک / نینتندو کنسول بازی
Rumble Station Color Dreams Handheld TV game
WonderSwanCrystal ۲۰۰۲ Bandai کنسول بازی دستی
Tapwave Zodiac ۲۰۰۳ Tapwave کنسول بازی دستی
V.Smile VTech کنسول بازی
WonderSwan ۱۹۹۹ Bandai کنسول بازی دستی
WonderSwan Color ۲۰۰۰ Bandai کنسول بازی دستی
XaviXPort gaming console ۲۰۰۴ SSD Company کنسول بازی
اکس‌باکس ۲۰۰۱ مایکروسافت کنسول بازی

نسل هفتم (۲۰۰۴–۲۰۱۰)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
ساپ گیم باکس 2005 ساپ هیبریدی
ساپ رترو اف سی 2005 ساپ هیبریدی
آتاری فلش ۲ ۲۰۰۵ Atari, Inc. (Infogrames subsidiary) کنسول بازی
C64 Direct to TV ۲۰۰۴ Ironstone Handheld TV game
Evo: Phase One ۲۰۰۶ Envizions کنسول بازی
جی جی باکس ۲۰۰۵ Jakks Pacific Handheld TV game
FC Twin Video Game System ۲۰۰۶ Yobo کنسول بازی
Retro Duo ۲۰۰۸ Retrobit کنسول بازی
GameSystem ۲۰۱۰ CUBE Design کنسول بازی
Game Wave Family Entertainment System ۲۰۰۵ ZAPiT Games کنسول بازی
Generation NEX ۲۰۰۵ Messiah Entertainment, Inc. کنسول بازی
Gizmondo ۲۰۰۵ Tiger Telematics کنسول بازی دستی
GP2X ۲۰۰۵ GamePark Holdings کنسول بازی دستی
GP2X Wiz ۲۰۰۹ GamePark Holdings کنسول بازی دستی
GP2X Caanoo ۲۰۱۰ GamePark Holdings کنسول بازی دستی
HyperScan ۲۰۰۶ ماتیل کنسول بازی
Mi2 (console) ۲۰۰۹ Planet interactive کنسول بازی دستی
نینتندو دی‌اس ۲۰۰۴ نینتندو کنسول بازی دستی
نینتندو دی‌اس لایت ۲۰۰۶ نینتندو کنسول بازی دستی
نینتندو دی‌اس‌آی ۲۰۰۸ نینتندو کنسول بازی دستی
نینتندو دی‌اس‌آی ۲۰۰۹ نینتندو کنسول بازی دستی
OnLive ۲۰۱۰ OnLive Gaming on demand
Pandora (console) ۲۰۰۹ OpenPandora Ltd. کنسول بازی دستی / UMPC / دستیار دیجیتال شخصی
The Phantom (game system) canceled Phantom Entertainment کنسول بازی
پلی‌استیشن ۳ ۲۰۰۶ سونی کنسول بازی
پلی‌استیشن ۳ ۲۰۰۹ سونی کنسول بازی
پلی‌استیشن همراه ۲۰۰۴ سونی کنسول بازی دستی
پلی‌استیشن همراه ۲۰۰۷ سونی کنسول بازی دستی
PlayStation Portable Lite ۲۰۰۸ سونی کنسول بازی دستی
پی‌اس‌پی گو ۲۰۰۹ سونی کنسول بازی دستی
وی ۲۰۰۶ نینتندو کنسول بازی
ایکس‌باکس ۳۶۰ ۲۰۰۵ مایکروسافت کنسول بازی
ایکس‌باکس ۳۶۰ ۲۰۱۰ مایکروسافت کنسول بازی
زیبو ۲۰۰۹ Zeebo Inc. کنسول بازی
Zone ۴۰ ۲۰۱۰ سگا[۷] کنسول بازی

نسل هشتم (۲۰۱۷–۲۰۱۱)

نام کنسول تاریخ عرضه سازنده نوع
نینتندو ۳دی‌اس ۲۰۱۱ نینتندو دستی
نینتندو ۳دی‌اس ایکس ال ۲۰۱۱ نینتندو دستی
نیو نینتندو ۳دی‌اس ۲۰۱۴ نینتندو دستی
نیو نینتندو ۳دی‌اس ایکس ال ۲۰۱۴ نینتندو دستی
نینتندو ۲دی‌اس ۲۰۱۳ نینتندو دستی
نیو نینتندو ۲دی‌اس ایکس ال ۲۰۱۷ نینتندو دستی
پلی‌استیشن ویتا ۲۰۱۱ سونی دستی
پلی استیشن ویتا اسلیم ۲۰۱۳ سونی دستی
پلی استیشن تی وی ۲۰۱۳ سونی خانگی
وی یو ۲۰۱۲ نینتندو خانگی
پلی‌استیشن ۴ ۲۰۱۳ سونی خانگی
پلی‌استیشن ۴ اسلیم ۲۰۱۶ سونی خانگی
پلی‌استیشن ۴ پرو ۲۰۱۶ سونی خانگی
ایکس‌باکس وان ۲۰۱۳ میکروسافت خانگی
ایکس‌باکس وان ایکس ۲۰۱۷ میکروسافت خانگی
ایکس باکس وان اس ۲۰۱۶ میکروسافت خانگی
ایکس‌باکس وان اس نسخه دیجیتال ۲۰۱۶ میکروسافت خانگی
نینتندو سوییچ ۲۰۱۷ نینتندو هیبریدی
نینتندو سوییچ لایت ۲۰۱۷ نینتندو 2020 پلی استیشن5
  1. "Akor TV Boy Review". Old Computers - Online Museum. Archived from the original on 9 November 2007. Retrieved 2010-05-17.
  2. "Handhelds (Dedicated - Built-in Games) Section below (see Handhelds (Dedicated - Built-in games))". Old Computers - Online Museum. Archived from the original on 10 July 2011. Retrieved 2010-05-17.
  3. Tristan, Donovan (2010). "Hardware Glossary". Replay, The History Of Video Games. Yellow Ant. ISBN 978-0-9565072-2-8.
  4. Andrew Bub (June 7, 2005). "The Original GamerDad: Ralph Baer". http://www.gamerdad.com. Archived from the original on 13 February 2006. Retrieved February 23, 2010. External link in |publisher= (help)
  5. "Master System 3 Collection Information". smstributes.co.uk. Archived from the original on 19 July 2011. Retrieved 2010-05-13.
  6. "Sega Genesis II". Retrieved 2010-03-30.
  7. Glenn, M. (2010-02-01). "Sega goes back to making consoles". QuickJump Gaming Network. Retrieved 2010-08-17.