تندیس زرین بهترین طراحی هنری جشن سینمای ایران

فهرست برندگان بهترین طراحی هنری (طراحی صحنه و لباس)ویرایش

رشته طراح فیلم
۱۳۷۶
(دوره ۱)
طراحی هنری امیر اثباتی سرزمین خورشید
۱۳۷۷
(دوره ۲)
طراحی هنری فرامرز بادرام‌پور دیدار
۱۳۷۸
(دوره ۳)
طراحی هنری محسن شاه‌ابراهیمی زشت و زیبا
۱۳۷۹
(دوره ۴)
طراحی هنری پروین صفری مرد بارانی
۱۳۸۰
(دوره ۵)
طراحی صحنه ایرج رامین‌فر سگ‌کشی
طراحی لباس امیر اثباتی مسافر ری
محسن شاه‌ابراهیمی
۱۳۸۱
(دوره ۶)
طراحی صحنه پروین صفری نورا
طراحی لباس محسن شاه‌ابراهیمی ایستگاه متروک
۱۳۸۲
(دوره ۷)
طراحی صحنه محسن شاه‌ابراهیمی شب‌های روشن
طراحی لباس ایرج رامین‌فر دیوانه‌ای از قفس پرید
۱۳۸۳
(دوره ۸)
طراحی هنری محسن شاه‌ابراهیمی مهمان مامان
۱۳۸۴
(دوره ۹)
طراحی هنری امیر اثباتی دوئل
۱۳۸۵
(دوره ۱۰)
طراحی هنری امیر اثباتی تقاطع
۱۳۸۶
(دوره ۱۱)
طراحی هنری ایرج رامین‌فر پرونده هاوانا
۱۳۸۷
(دوره ۱۲)
طراحی هنری ژیلا مهرجویی آتش سبز
شعله نواب‌تهرانی
۱۳۸۸
(دوره ۱۳)
جایزه‌ای اهدا نشد.
۱۳۸۹
(دوره ۱۴)
طراحی صحنه عبدالحمید قدیریان ملک سلیمان
طراحی لباس عبدالحمید قدیریان ملک سلیمان
۱۳۹۰
(دوره ۱۵)
طراحی صحنه آتوسا قلمفرسایی اینجا بدون من
طراحی لباس اصغر نژادایمانی مهتاب روی سکو
۱۳۹۳
(دوره ۱۶)
طراحی صحنه عباس بلوندی ملکه
طراحی لباس ایرج رامین‌فر استرداد
۱۳۹۴
(دوره ۱۷)
طراحی صحنه آبتین برقی  چند متر مکعب عشق
طراحی لباس ایرج رامین‌فر  در دنیای تو ساعت چند است؟
۱۳۹۵
(دوره ۱۸)
طراحی صحنه امیرحسین قدسی اژدها وارد می‌شود
طراحی لباس غزاله معتمد ابد و یک روز
۱۳۹۶
(دوره ۱۹)
طراحی صحنه کیوان مقدم فروشنده
طراحی لباس عباس بلوندی یتیم خانه ایران
۱۳۹۷
(دوره ۲۰)
طراحی صحنه حجت اشتری سد معبر
طراحی لباس نگار نعمتی خوک