فهرست بلندترین ساختمان‌ها در بریتانیا

این مقاله فهرستی از بلندترین ساختمان‌ها در بریتانیا است که بیش از ۱۰۰ متر ارتفاع دارند.

Tallest buildings in the United Kingdom.

ساختمان‌های بیشتر از ۱۰۰ مترویرایش

  بلندترین ساختمان در بریتانیا پس از اتمام ساخت بوده
  بلندترین ساختمان در شهر پس از اتمام ساخت بوده
رتبه
نام
شهر
منطقه
تصویر ارتفاع (متر)
ارتفاع (فوت)
طبقه
سال
توضیحات
۱ برج شارد لندن London لندن بزرگ   ۳۰۹ ۱۰۱۶ ۸۷ ۲۰۱۲ [۱]
۲ وان کانادا اسکور London Greater London   ۲۳۵ ۷۷۱ ۵۰ ۱۹۹۱ [۲]
۳ برج هرون London Greater London   ۲۳۰ ۷۵۵ ۴۷ ۲۰۱۰ [۳]
۴ ۱۲۲ خیابان لیدنهال London Greater London   ۲۲۵ ۷۳۷ ۴۸ ۲۰۱۴
۵ برج اچ‌اس‌بی‌سی London Greater London   ۲۰۰ ۶۵۶ ۴۵ ۲۰۰۲ [۴]
سیتی‌گروپ سنتر لندن London Greater London   ۲۰۰ ۶۵۶ ۴۵ ۲۰۰۱ [۵]
۷ برج ۴۲ London Greater London   ۱۸۳ ۶۰۰ ۴۳ ۱۹۸۰ [۶]
8 برج سنت جورج وورف London Greater London   ۱۸۱ ۵۹۴ ۵۲ ۲۰۱۴ [۷]
۹ تبر سنت ماری ۳۰ London Greater London   ۱۸۰ ۵۹۱ ۴۱ ۲۰۰۳ [۸]
10 برج بیتام، منچستر Manchester شمال غربی انگلستان   ۱۶۹ ۵۵۴ ۵۰ ۲۰۰۶ [۹]
۱۱ برج برودگیت London Greater London   ۱۶۱ ۵۲۸ ۳۳ ۲۰۰۸ [۱۰]
۱۲ ۲۰ خیابان فنچورچ London Greater London   ۱۶۰ ۵۲۵ ۳۴ ۲۰۱۴
13 وان چرچیل پلیس London Greater London   ۱۵۶ ۵۱۲ ۳۲ ۲۰۰۴ [۱۱]
14 ۲۵ بانک استریت London Greater London   ۱۵۳ ۵۰۲ ۳۳ ۲۰۰۳ [۱۲]
۴۰ بانک استریت London Greater London   ۱۵۳ ۵۰۲ ۳۳ ۲۰۰۳ [۱۳]
16 ۱۰ آپر بانک استریت London Greater London   ۱۵۱ ۴۹۵ ۳۲ ۲۰۰۳ [۱۴]
17 استراتا اس‌ئی۱ London Greater London ۱۴۸ ۴۸۶ ۴۳ ۲۰۱۰ [۱۵]
18 پان پنینسولا London Greater London   ۱۴۷ ۴۸۴ ۴۸ ۲۰۰۸ [۱۶]
19 Guy's Tower London Greater London   ۱۴۳ ۴۶۹ ۳۴ ۱۹۷۴ [۱۷]
20 ۲۲ مارش وال London Greater London   ۱۴۰ ۴۵۹ ۴۴ ۲۰۱۰ [۱۸]
وست تاور Liverpool North West England   ۱۴۰ ۴۵۹ ۴۰ ۲۰۰۷ [۱۹]
22 150 High Street, Stratford London Greater London   ۱۳۳ ۴۳۶ ۴۱ ۲۰۱۲ [۲۰]
۲۳ 10 Holloway Circus Birmingham West Midlands   ۱۳۰ ۴۲۷ ۳۹ ۲۰۰۶
۲۴ سیتی‌پوینت London Greater London   ۱۲۷ ۴۱۷ ۳۶ ۱۹۶۷ [۲۱]
۲۵ ساختمان ویلیس (لندن) London Greater London   ۱۲۵ ۴۱۰ ۲۸ ۲۰۰۷ [۲۲]
26 Euston Tower London Greater London   ۱۲۴ ۴۰۷ ۳۶ ۱۹۷۰ [۲۳]
27 Cromwell Tower London Greater London   ۱۲۳ ۴۰۴ ۴۲ ۱۹۷۳ [۲۴]
Lauderdale Tower London Greater London   ۱۲۳ ۴۰۴ ۴۳ ۱۹۷۴ [۲۵]
Shakespeare Tower London Greater London   ۱۲۳ ۴۰۴ ۴۳ ۱۹۷۶ [۲۶]
30 پان پنینسولا London Greater London   ۱۲۲ ۴۰۰ ۳۹ ۲۰۰۸ [۲۷]
۳۱ برج میلبانک London Greater London   ۱۱۹ ۳۹۰ ۳۳ ۱۹۶۳ [۲۸]
۳۲ سنت هلنز (آسمان‌خراش) London Greater London   ۱۱۸ ۳۸۷ ۲۸ ۱۹۶۹ [۲۹]
برج سی‌ای‌اس Manchester North West England   ۱۱۸ ۳۸۷ ۲۵ ۱۹۶۲ [۳۰]
۳۴ سنتر پوینت London Greater London   ۱۱۷ ۳۸۴ ۳۵ ۱۹۶۷ [۳۱]
Empress State Building London Greater London   ۱۱۷ ۳۸۴ ۳۱ ۱۹۶۱ [۳۲]
۳۶ هرون (آسمان‌خراش) London Greater London   ۱۱۲ ۳۶۷ ۳۵ ۲۰۱۲ [۳۳]
37 1 West India Quay London Greater London   ۱۱۱ ۳۶۴ ۳۶ ۲۰۰۴ [۳۴]
38 Bridgewater Place Leeds یورک‌شر و هامبر   ۱۱۰ ۳۶۱ ۳۲ ۲۰۰۷ [۳۵]
39 City Tower Manchester North West England   ۱۰۷ ۳۵۱ ۳۰ ۱۹۶۷ [۳۶]
The Tower, Meridian Quay Swansea ولز   ۱۰۷ ۳۵۱ ۲۹ ۲۰۰۸ [۳۷]
شل سنتر London Greater London   ۱۰۷ ۳۵۱ ۲۶ ۱۹۶۱ [۳۸]
42 17 New Wakefield Street Manchester North West England   ۱۰۶ ۳۴۸ ۳۷ ۲۰۱۲ [۳۹]
Sky Plaza Leeds Yorkshire and the Humber   ۱۰۶ ۳۴۸ ۳۷ ۲۰۰۹ [۴۰]
44 Nido Spitalfields London Greater London   ۱۰۵ ۳۴۴ ۳۴ ۲۰۰۹ [۴۱]
سیتی‌گروپ سنتر لندن London Greater London   ۱۰۵ ۳۴۴ ۱۸ ۱۹۹۹ [۴۲]
46 Pioneer Point London Greater London   ۱۰۵ ۳۴۳ ۳۱ ۲۰۱۱ [۴۳]
47 Ontario Tower London Greater London   ۱۰۴ ۳۴۱ ۳۱ ۲۰۰۷ [۴۴]
۹۹ بیشاپزگیت London Greater London   ۱۰۴ ۳۴۱ ۲۶ ۱۹۷۶ [۴۵]
49 Victoria Tower London Greater London   ۱۰۲ ۳۳۶ ۱۴ ۱۸۵۹ [۴۶]
50 Sussex Heights Brighton جنوب شرقی انگلستان   ۱۰۲ ۳۳۴ ۲۴ ۱۹۶۸ [۴۷]
۵۱ هتل هیلتون لندن London Greater London   ۱۰۱ ۳۳۱ ۲۹ ۱۹۶۳ [۴۸]
St Paul's Tower Sheffield Yorkshire and the Humber   ۱۰۱ ۳۳۱ ۳۲ ۲۰۱۰ [۴۹]
Portland House London Greater London   ۱۰۱ ۳۳۱ ۲۹ ۱۹۶۳ [۵۰]
Royal London Hospital Tower 2 London Greater London   ۱۰۱ ۳۳۱ ۲۹ ۲۰۱۰ [۵۱]
East Side Plaza Portsmouth Portsmouth Hampshire   ۱۰۱ ۳۳۱ ۲۶ ۲۰۰۸
56 Stock Exchange Tower London Greater London   ۱۰۰ ۳۲۸ ۲۷ ۱۹۷۰ [۵۲]
Alpha Tower Birmingham West Midlands   ۱۰۰ ۳۲۸ ۲۸ ۱۹۷۰ [۵۳]

منابعویرایش

 1. "Shard London Bridge". Retrieved 2012-04-13.
 2. "One Canada Square". Retrieved 2007-06-10.
 3. "Heron Tower". Retrieved 2010-06-10.
 4. "8 Canada Square". Retrieved 2007-06-10.
 5. "25 Canada Square". Retrieved 2007-06-10.
 6. "Tower 42". Retrieved 2007-06-10.
 7. "St George Wharf Tower". Retrieved 2013-09-19.
 8. "30 St Mary Axe". Retrieved 2007-06-10.
 9. "Beetham Tower". Retrieved 2007-06-10.
 10. "Broadgate Tower". Retrieved 2005-09-01.
 11. "One Churchill Place". Retrieved 2007-06-10.
 12. "25 Bank Street". Retrieved 2007-06-10.
 13. "40 Bank Street". Retrieved 2007-06-10.
 14. "10 Upper Bank Street". Retrieved 2007-06-10.
 15. "Strata". Retrieved 2010-06-10.
 16. "The Landmark East Tower". Retrieved 2010-11-12.
 17. "Guy's Tower". Retrieved 2007-06-10.
 18. "22 Marsh Wall East Tower". Retrieved 2010-11-12.
 19. "West Tower". Retrieved 2007-06-10.
 20. "150 Stratford High Street". Retrieved 2013-01-22.
 21. "CityPoint". Retrieved 2007-06-10.
 22. "The Willis Building". Retrieved 2007-06-10.
 23. "Euston Tower". Retrieved 2007-06-10.
 24. "Cromwell Tower". Retrieved 2007-06-10.
 25. "Lauderdale Tower". Retrieved 2007-06-10.
 26. "Shakespeare Tower". Retrieved 2007-06-10.
 27. "The Landmark West Tower". Retrieved 2010-11-12.
 28. "Millbank Tower". Retrieved 2007-06-10.
 29. "Aviva Tower". Retrieved 2007-06-10.
 30. "CIS Tower". Retrieved 2007-06-10.
 31. "Centre Point". Retrieved 2007-06-10.
 32. "Empress State Building". Retrieved 2007-06-10.
 33. "The Heron". Retrieved 2013-01-22.
 34. "1 West India Quay". Retrieved 2007-06-10.
 35. "Bridgewater Place". Retrieved 2007-06-10.
 36. "City Tower". Retrieved 2007-06-10.
 37. "The Tower, Meridian Quay". Retrieved 2010-11-12.
 38. "Shell Centre". Retrieved 2007-06-10.
 39. "Student Castle Manchester, also known as 17 New Wakefield Street". Retrieved 2012-09-04.
 40. "The Sky Plaza". Retrieved 2009-06-10.
 41. "100 Middlesex Street". Retrieved 2010-06-10.
 42. "33 Canada Square". Retrieved 2007-06-10.
 43. "Pioneer Point London". Retrieved 2013-01-22.
 44. "Ontario Tower". Retrieved 2007-06-10.
 45. "99 Bishopsgate". Retrieved 2007-06-10.
 46. "Palace of Westminster". Retrieved 2015-04-23.
 47. "Sussex Heights". Retrieved 2010-11-12.
 48. "The London Hilton on Park Lane". Retrieved 2007-06-10.
 49. "St Paul's Tower". Retrieved 2010-11-12.
 50. "Portland House". Retrieved 2007-06-10.
 51. "Royal London Hospital Tower 2". Retrieved 2010-11-12.
 52. "125 Old Broad Street". Retrieved 2007-06-10.
 53. "Alpha Tower". Retrieved 2007-06-10.